Contact Us


Contact Info

Chhundu Travel & Tours
Gatoen Lam,
P.O Box # 149
Thimphu Bhutan
Tel: +975-2-322592 / 322547
Mobile: +975-1711-2547